MUDr. Procházková

Vzdělání a praxe

1984-1990 Fakulta dětského lékařství (2.lékařská fakulta UK)

1992-1998 Dětské oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem

1994 Atestace z dětského lékařství

1999-2017 Zdravotnické středisko Třebenice-PLDD

2009-nyní Soukromá ordinace PLDD v Roudnici nad Labem

Držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

Odborná způsobilost k výkonu PLDD přiznaná ministerstvem zdravotnictví.

Pravidelná vzdělávací aktivita formou účasti na odborných kongresech.

Smluvní pojišťovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213 – RBP, zdravotní pojišťovna